Πρόσκληση για “Συντήρηση Κλιματιστικών”

14 Απριλίου, 2022 13:02

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση κλιματιστικών” για τις ανάγκες του Δήμου.