Πρόσκληση για “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών”

16 Ιουλίου, 2021 10:00

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Λογισμικών”.