Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Σύρου – Ερμούπολης»

17 Αυγούστου, 2023 11:39

Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (μοναδικός κωδικός διαβούλευσης: 2023DIAB26994) του Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Σύρου – Ερμούπολης», προϋπολογισμού 569.212,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ετικέτες: