Προμήθεια & εγκατάσταση δύο (2) οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων

29 Ιουνίου, 2023 15:13