ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2023

24 Απριλίου, 2023 12:20

Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 2023» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.