Διακήρυξη Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας

9 Νοεμβρίου, 2023 13:29

Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.