Διακήρυξη “Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων”

7 Ιανουαρίου, 2021 14:11

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων”. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).