Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης δύο τμημάτων κοινόχρηστου χώρου επί της Πλατείας Μιαούλη, έναντι ανταλλάγματος

11 Οκτωβρίου, 2021 11:55

Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 ως 12:30 θα γίνει δημόσια πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσης δύο τμημάτων κοινόχρηστου χώρου επί της Πλατείας Μιαούλη, έναντι ανταλλάγματος.