Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού “Δον Ι. Στεφάνου” Κ. Άνω Σύρου

21 Δεκεμβρίου, 2021 14:08

Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00 ως 12.30 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού 35,38 τ.μ. με ΚΑΕΚ 290151204002 επί της οδού “Δον Ι. Στεφάνου” Κ. Άνω Σύρου (ΚΑΠΗ Άνω Σύρου), και συγκεκριμένα του τμήματος που λειτουργούσε το αγροτικό ιατρείο της Κοιν. Άνω Σύρου, μέσω δημοπρασίας.