Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού περίπου 12 τ.μ. στο ισόγειο του Δημαρχιακού καταστήματος Άνω Σύρου επί της οδού Δον Ι. Στεφάνου Κ. Άνω Σύρου (πρώην ποικιλοπωλείο-Αικ.Ρούσσου )

9 Δεκεμβρίου, 2021 15:04

Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00 ως 12.30 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού περίπου 12τ.μ. στο ισόγειο του Δημαρχιακού καταστήματος Άνω Σύρου και ΚΑΕΚ 290151115031 & 290151115026 επί της οδού Δον Ι. Στεφάνου Κ. Άνω Σύρου (πρώην ποικιλοπωλείο-Ρούσσου Αικατερίνη) μέσω δημοπρασίας.