Διακήρυξη “Επισκευή και συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης”

24 Δεκεμβρίου, 2020 10:32

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Επισκευή και συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης”, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).