Διακήρυξη Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου – οικοπέδου στην περιοχή Κίνι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

9 Ιουλίου, 2021 8:59

Η Οικονομική Επιτροπή του Σύρου- Ερμούπολης διακηρύττει
δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτων – οικοπέδων από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης στην περιοχή Κίνι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.