Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Τμήματος Αιγιαλού και παραλίας Βάρης Ν. Σύρου

3 Ιουνίου, 2021 14:12

Από το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της, την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) χώρου στην παραλία Βάρης Ν. Σύρου.