Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης ακινήτου- καταστήματος εμβαδού 147,00τ.μ και του προαύλιου χώρου εμβαδού 167,34τ.μ (πρώην Αγορά) επί της οδού Χίου Δ.Κ. Ερμούπολης

19 Δεκεμβρίου, 2022 13:55

Από το Δήμο ανακοινώνεται ότι στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.30 ως 13.00 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου- καταστήματος εμβαδού 147,00τ.μ και του προαύλιου χώρου εμβαδού 167,34τ.μ (πρώην Αγορά) επί της οδού Χίου Δ.Κ. Ερμούπολης.