Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης ακινήτου-καταστήματος με ΚΑΕΚ 260151311001 και συγκεκριμένα τμήματος 6τ.μ. με αυλή και εξωτερική αποθήκη 1,60 τ.μ. (πρώην οικία Δαλέζιου) στην Άνω Σύρο

19 Δεκεμβρίου, 2022 14:19

Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12.30 ως 13.00 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου- καταστήματος με ΚΑΕΚ 260151311001 και συγκεκριμένα τμήματος 6τ.μ. με αυλή και εξωτερική αποθήκη 1,60 τ.μ. (πρώην οικία Δαλέζιου) στην Άνω Σύρο.