ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

21 Σεπτεμβρίου, 2022 14:57

Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος εργαζομένων

για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων

περιόδου 2023-2025.