Διακήρυξη Διενέργειας Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Τμημάτων Αιγιαλο΄΄υ και Παραλίας Ν. Σύρου

12 Μαΐου, 2023 12:15

Από το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου, θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στις παραλίες της Ν. Σύρου.