ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για είκοσι τέσσερις (24) μήνες του δήμου Σύρου – Ερμούπολης και τα ν.π.δ.δ. του δημου, προϋπολογισμού 194.234,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

13 Δεκεμβρίου, 2022 13:20