Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου -Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση συλλογής και εγκατάσταση έκθεσης»

29 Δεκεμβρίου, 2020 14:47

Διακήρυξη για το έργο: «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου -Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση συλλογής και εγκατάσταση έκθεσης»