Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ψηφιοποίηση και προβολή του ιστορικού αρχείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σύρου»

9 Ιουνίου, 2022 11:48

Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ψηφιοποίηση και προβολή του ιστορικού αρχείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σύρου» προϋπολογισμού
169.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.