Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας για το Υποέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου”

21 Οκτωβρίου, 2021 14:12

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Υποέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου”», με προϋπολογισμό
501.209,68€ (πλέον ΦΠΑ).