Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης»

13 Σεπτεμβρίου, 2023 13:16

Αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση του Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» της ως άνω Πράξης, τα σχόλια που ελήφθησαν επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (Αναθέτουσα Αρχή) και προέκυψε ο παρακάτω Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ετικέτες: