Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο”»

10 Μαΐου, 2024 9:12

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο”»