Ανοικτός διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ερμούπολης”

30 Ιουνίου, 2022 12:07

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ερμούπολης» συνολικού προϋπολογισμού 60.400,00€ με ΦΠΑ, με
το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης». Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με ημερομηνία λήξης προσφορών την 29/07/22, ώρα 10:00 π.μ.