Ανάρτηση Στοιχείων Διαγωνισμού του έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δημοτικού Οδικού Δικτύου”

6 Απριλίου, 2023 13:20

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» από το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης NextGenerationEU

Στο έργο αφορά 4 οδικά τμήματα:

Δ 1 : χ.θ. 0 + 3.000μ Επισκοπείο – Μάλια

ΚΔ 2 : χ.θ. 0 +2.400μ Διασταύρωση Γαλησσά Δανακό – Κίνι  

ΚΔ 3 : χ.θ. 0 +1.735μ Σταυρός Ταλάντων – Σεντούκα

ΚΔ 4 : χ.θ. 0 + 1.550μ Αζόλιμνος από Πυρκάλ έως και επαρχιακή οδό 

  1. Τεχνική Έκθεση

2. Προμέτρηση

3. Προϋπολογισμός

4. Τιμολόγιο Μελέτης

5. ΕΣΥ

6. ΣΑΥ-ΦΑΥ

7. Διακήρυξη

8. Περίληψη Διακήρυξης

9. ΕΕΕΣ