Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (χρήση 2018/19)”

29 Σεπτεμβρίου, 2021 13:08

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (χρήση 2018/19)”