2 Νοεμβρίου, 2021 15:13

Προμήθεια & εγκατάσταση τριών (3) οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων», προϋπολογισμού 256.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.