Υπογραφή Σύμβασης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρονικών Οχημάτων

30 Ιουνίου, 2021 10:46

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι υπεγράφη, τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, η Σύμβαση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, μεταξύ του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Πιταούλη και του κ. Αθανάσιου Κουλουτμπάνη, ως νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ, ποσού 37.138,00 €.

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για άμεσο περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων από τις μεταφορές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου με τίτλο «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης». Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει ως στόχο την ευθυγράμμιση της πολιτικής της χώρας με την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών» και ως εκ τούτου περιλαμβάνει διατάξεις για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς της ηλεκτροκίνησης, τη διείσδυση στη χώρα των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, και, τέλος την ανάπτυξη των δημοσίως διαθέσιμων υποδομών

επαναφόρτισης. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται για πρώτη φορά η εκπόνηση «Σχεδίου

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» (Σ.Φ.Η.Ο.).

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, το οποίο θα περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης
  • Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο
  • Έκθεση Διαβούλευσης
  • Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου

Γραφείο Επικοινωνίας 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης