Υπογραφή Σύμβασης Έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης Λυκείων Σύρου

4 Αυγούστου, 2020 15:56

Υπεγράφη, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, η σύμβαση για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Λυκείων Σύρου» μεταξύ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και της αναδόχου εταιρείας «ΙΜΙΑ Τεχνική Α.Ε.»., με συνολικό κόστος μετά την έκπτωση 382.400,000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» , με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου και από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑ. 2018ΕΠ06710051, με ποσοστά συγχρηματοδότησης 50% από το Ε.Τ.Π.Α. και 50% από το Π.Δ.Ε.

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, λαμβάνοντας υπόψη τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του σχολικού συγκροτήματος των Λυκείων, πρόκειται να υλοποιήσει, μέσω του έργου, παρεμβάσεις προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά το σχολικό συγκρότημα.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

  • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος για μερική κάλυψη κατανάλωσης με την διαδικασία netmetering.
  • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέου τύπου φωτιστικά LED.
  • Αντικατάσταση των λεβήτων-καυστήρων με νέου τύπου λέβητες και αντικατάσταση κυκλοφορητών με νέου τύπου inverter.
  • Μόνωση των κεντρικών σωλήνων θέρμανσης και τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα
  • Εγκατάσταση συστήματος BMS.