Υπογραφή Σύμβασης Εκπόνησης Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για το έργο της Συντήρησης των 4 Ταφικών Μνημείων

15 Νοεμβρίου, 2021 15:06

Υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, η σύμβαση εκπόνησης υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου, προϋπολογισμού 58.800 € (πλέον Φ.Π.Α.), για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση τεσσάρων (4) διατηρητέων ταφικών μνημείων στο Κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου της Ερμούπολης Σύρου». Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα συνδράμει τις Υπηρεσίες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης σε όλα τα στάδια ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης του έργου, λόγω του εξαιρετικά εξειδικευμένου αντικειμένου.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης κ. Νικόλαο Λειβαδάρα: «Η συντήρηση και διάσωση των ταφικών μνημείων του Κοιμητηρίου του Αγίου Γεωργίου, τα οποία έχουν ενταχθεί στην Ένωση Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης (Association of Significant Cemeteries of Europe – ASCE) αποτελεί μείζον ζήτημα για εμάς, διότι αφενός αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και αφετέρου η ανάδειξή τους πρόκειται να συμβάλει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στο νησί μας.»

Γραφείο Επικοινωνίας

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης