Υπογραφή Συμβάσεων για τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου

9 Νοεμβρίου, 2021 13:47

Στο πλαίσιο της συντήρησης και αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σύρου–Ερμούπολης προχώρησε στην υπογραφή τριών (3) συμβάσεων για την εκτέλεση των εξής έργων:

Α. «Ενίσχυση φέροντα οργανισμού Α’ Κλειστής Αίθουσας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης», συνολικού ποσού 303.501,12€ πλέον Φ.Π.Α.

Β. «Ενίσχυση φέροντα οργανισμού Β’ Κλειστής Αίθουσας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης», συνολικού ποσού 216.668,11€ πλέον Φ.Π.Α.

Γ. «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου ν. Σύρου», συνολικού ποσού 136.845,49€ πλέον Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης κ. Νικόλαο Λειβαδάρα: «Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πρόκειται να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων του Αθλητικού μας Κέντρου. Παράλληλα, συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό τις προσπάθειες υλοποίησης του σχεδιασμού μας, προκειμένου όλοι οι δημότες μας να απολαμβάνουν σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές αθλητικές υποδομές.»

Γραφείο Επικοινωνίας

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης