Συνάντηση Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης με Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Ν. Κυκλάδων

30 Νοεμβρίου, 2020 13:40

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης κ. Νικόλαου Λειβαδάρα, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μηνά Αληφραγκή, του Αντιδημάρχου Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κουταβά και του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών ν. Κυκλάδων, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, προκειμένου να συζητηθεί το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». Συγκεκριμένα, μετά από επισκόπηση των διατάξεων του συγκεκριμένου Σχεδίου από τον Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών, διαπιστώθηκε ότι οι εμβόλιμες προσθήκες στο άρθρο 32 παρ. 2 και στο άρθρο 46, που τροποποιούν το σκέλος των γνωμοδοτήσεων των συλλογικών οργάνων επί των αρχιτεκτονικών μελετών, αποτελούν πισωγύρισμα 35 ετών.

Κατόπιν άμεσων ενεργειών, απεστάλη στο Γραφείο Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, επιστολή του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης και του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών ν. Κυκλάδων, σύμφωνα με τις οποίες κρίνουν ως μη αποδεκτές τις εν λόγω εμβόλιμες προσθήκες στο Σχέδιο Νόμου και ζητούν τη συνολική αφαίρεσή τους.

Συγκεκριμένα, προτείνεται ως άμεση λύση η τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν.4495/17 ώστε:

– Αφενός να επιτυγχάνεται η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής / πολεοδομικής ταυτότητας των κτιρίων, των κατασκευών και των οικιστικών συνόλων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση πράξεις χαρακτηρισμού, τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμβάσεις.

– Αφετέρου να μην υφίσταται ο κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και των Συλλογικών Οργάνων του ΥΠΠΟΑ και η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων από τα όργανα αυτά, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα η προστασία του εκάστοτε τόπου, να διακινδυνεύεται και να υπονομεύεται.

Τέλος, προτείνεται η διεύρυνση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (όπως προέβλεπε & ο Ν. 4030/άρθρο 22) με τη συμμετοχή και εκπροσώπων από το ΥΠ.ΠΟ.Α.