Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης-Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Ερμούπολης

31 Μαρτίου, 2023 12:54

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης σχεδιάζει τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης-Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ) της Ερμούπολης. Στόχος της ΟΧΕ-ΒΑΑ Ερμούπολης είναι η επίτευξη όσον το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας ζωής για όλους τους σημερινούς κατοίκους και επισκέπτες της πόλης και τη διατήρηση της ποιότητας αυτής για τις μελλοντικές γενιές.

Οι ΟΧΕ-ΒΑΑ αποτελούν εργαλεία ολιστικής και στοχευμένης προσέγγισης για την επίλυση πολλαπλών και σύνθετων προβλημάτων που παρουσιάζουν οι σύγχρονες Ευρωπαϊκές πόλεις (αποβιομηχάνιση, ανεργία, περιβαλλοντικά προβλήματα, αυθαίρετη δόμηση και προβλήματα χρήσεων γης, προβλήματα στη λειτουργία της πόλης, κ.α.). Ήδη από το ΕΣΠΑ 2014-2020 εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και συνεχίζεται και στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 μάλιστα προβλέπει τη χρηματοδότηση 4 τέτοιων σχεδίων μέσα από διαγωνιστική διαδικασία στην οποία θα συμμετέχουν οι Δήμοι Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Σύρου – Ερμούπολης και Νάξου και η οποία έχει ως προθεσμία υποβολής προτάσεων την 31η Μαΐου 2023.

Στο πλαίσιο της συν-διαμόρφωσης της Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στη Δημόσια Διαβούλευση και να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί των βασικών σημείων της προτεινόμενης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ, όπως αυτά ορίζονται στο ψηφιακό ερωτηματολόγιο και στο αντίστοιχο συνοδευτικό κείμενο που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ψηφιακής Δημόσιας Διαβούλευσης https://www.syros-ermoupolis.gr/oche-vaa/.

Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή για ένα μήνα, από τις 31.03.2023 μέχρι τις 30.04.2023, ώστε να έχουν επαρκή χρόνο όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς/πολίτες να εκφράσουν τη γνώμη τους. Με τη λήξη της διαβούλευσης, τα ευρήματά της θα αξιοποιηθούν για την τελική διαμόρφωση της Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, η οποία θα υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ Νότιο Αιγαίο 2021-2027 στις 31.05.2023.

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: