Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, Έρευνα κινητικότητας και χαρακτηριστικών μετακινήσεων

4 Νοεμβρίου, 2021 13:20

Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της, πήρε την πρωτοβουλία να εκπονήσει Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου και κάθε δημόσιου χώρου.

Για το λόγο αυτό διενεργείται έρευνα κινητικότητας και χαρακτηριστικών μετακινήσεων. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση των καθημερινών μετακινήσεων των κατοίκων.

Tα συλλεγόμενα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό και τον καθορισμό των στόχων της επόμενης ημέρας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 2-3 λεπτά.

Παρακάτω θα βρείτε το σύνδεσμο της έρευνας μέσω της πλατφόρμας της google,  ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους πολίτες του δήμου: https://docs.google.com/forms/d/1Clye1gB0IbD6BwjkTKIhyjWZllpSpbFqTTUdi0E1d68/edit