Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης Ανάπτυξη Πολιτικής Κινήτρων

1 Οκτωβρίου, 2021 17:41

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης. Η ανάπτυξη αποδοτικών πολιτικών κινήτρων μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τόσο την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτροκίνησης όσο και την ανάπτυξη των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Για τον λόγο αυτό, ζητάμε την άποψη του κόσμου. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ανώνυμη. Δε θα ζητηθούν, επεξεργαστούν ή αποθηκευτούν προσωπικά σας στοιχεία. Δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που σας προσδιορίζει. Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία και την εξαγωγή συγκεντρωτικών συμπερασμάτων, χωρίς να κοινοποιηθούν σε τρίτους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 2-3 λεπτά.

Παρακάτω θα βρείτε το σύνδεσμο της έρευνας μέσω της πλατφόρμας της google,  ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους πολίτες του δήμου:

https://docs.google.com/forms/d/1lG2mXUtqWY6R7uwBPFuhjzoxbWKA6cfvVHkGnt9rGRI/edit

Γραφείο Επικοινωνίας

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης