Προμήθεια νέου οχήματος για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

3 Ιουνίου, 2022 12:05

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο υλοποιείται µε επιτυχία επί σειρά ετών στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, αποτελεί σημαντικό μέσο κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ και λοιπών ευπαθών ομάδων πολιτών, καλύπτοντας διαχρονικά βασικές ανάγκες διαβίωσης του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ωφελουμένων, με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του.

Όπως αναδείχθηκε, κυρίως κατά την τρέχουσα περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοïού, η ύπαρξη οργανωμένης δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» στον Δήμο συνέβαλε άμεσα και αποτελεσματικά στην προσφορά ποικίλων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ιδίως τους ασθενέστερους.

Η Δημοτική Αρχή, θέλοντας να υποστηρίξει το σημαντικό αυτό έργο και τηρώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, προμηθεύτηκε ένα νέο όχημα εξ ιδίων πόρων, σε αντικατάσταση ενός από τα παλαιότερα.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης