Καθαριότητα Ανοικτού Γυμναστηρίου Πευκακίων

8 Ιουνίου, 2023 15:03

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε με ρητό τρόπο ότι ο χώρος του ανοιχτού γυμναστηρίου στα Πευκάκια είναι σφραγισμένος με μεταλλική πόρτα και λουκέτο και η πρόσβαση οποιουδήποτε στον χώρο απαγορεύεται κατηγορηματικά. Ο δε έλεγχος της πρόσβασης, κατά παράβαση, στον χώρο είναι σαφές ότι δεν μπορεί να βαρύνει την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας.

Πριν από τη σφράγιση του χώρου και την απαγόρευση της πρόσβασης σε αυτόν, κάθε στερεό απόβλητο και μικροαπόρριμμα είχε απομακρυνθεί.

Εφόσον παραβάτες εισέρχονται στο γυμναστήριο, αφήνοντας απορρίμματα και προσβάλλοντας ένα εν δυνάμει σημαντικό αρχαιολογικό μνημείο, η Υπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται για τον καθαρισμό του χώρου και την απομάκρυνση των αποβλήτων.

Δήμος Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: