Ερωτηματολόγιο για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

10 Δεκεμβρίου, 2021 11:10

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, προκειμένου να εξασφαλίσει την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχική διαδικασία και συμβολή των δημοτών του στην προσπάθεια κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος, στις δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία COVID-19, αναρτά στην ιστοσελίδα του σχετικό ερωτηματολόγιο.

Καλεί τους δημότες του να συμβάλουν ουσιαστικά στην διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μέσα από την κατάθεση προτάσεων σχετικές με τα έργα, τις δράσεις και τις πολιτικές που προτίθεται να αναπτύξει, προκειμένου να αναβαθμίσει το αστικό και περιαστικό του περιβάλλον, την κοινωνική του αλληλεγγύη και συμμετοχή, την κυκλική οικονομία και ανακύκλωση, την οικονομική του ανάπτυξη την πολιτιστική και αθλητική ταυτότητά του καθώς και άλλους τομείς της δημοτικής δράσης.

Ο Δήμος Σύρου- Ερμούπολης πιστεύει πως με την συμμετοχή των δημοτών στην διαδικασία διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ενισχύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί σε τοπικό επίπεδο, αναδεικνύεται ο κοινωνικός διάλογος και κατοχυρώνεται η κοινωνική συνέργεια και συνεργασία.

Για τους λόγους αυτούς καλεί όλους τους δημότες του να συμμετέχουν στην διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μπορείτε να δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ: shorturl.at/dkpsH

Γραφείο Επικοινωνίας

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης