Ένταξη πρότασης Δήμου στο Πράσινο Ταμείο

7 Ιουνίου, 2022 15:16

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, με την υπ’ αριθμ. 240.3.1/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η πρόταση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για τη δράση με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης», προϋπολογισμού 37.200,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» της Πρόσκλησης της Δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Πράσινου Ταμείου.

Στόχος του «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας» (Σ.Α.Π.) είναι να καθορίσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις εξασφάλισης της προσβασιμότητας των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, των χώρων εκτόνωσης, των σημείων προσωρινής περίθαλψης και των σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων των ΟΤΑ.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: