ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ” ΣΤΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

11 Νοεμβρίου, 2022 12:23

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 74369/08-11-2022 (ΑΔΑ:6ΝΡΩ46ΜΤΛ6-2ΞΥ) απόφαση του αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα, εντάχθηκε η πράξη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με τίτλο «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Σύρου – Ερμούπολη», συνολικού προϋπολογισμού 379.700€, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης.

Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στην κατασκευή των εγκαταστάσεων του καταφυγίου, το οποίο πρόκειται να φιλοξενεί αδέσποτα ζώα συντροφιάς, αλλά και στην προμήθεια του απαραίτητου μόνιμου εξοπλισμού. Επιπλέον, ένα δεύτερο κομμάτι της πράξης θα αφορά και στη στείρωση των αδέσποτων ζώων, με τη χρηματοδότηση του Δήμου.

Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για τις συντονισμένες προσπάθειές τους, οι οποίες οδήγησαν στο θετικό αυτό αποτέλεσμα.

Γραφείο Επικοινωνίας

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: