Ένταξη Έργου Βελτίωσης Ασφάλειας Δημοτικού Οδικού Δικτύου

10 Μαρτίου, 2023 13:33

Βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 20107/09-03-2023 (ΑΔΑ:ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ) Κοινή Απόφαση των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση ασφάλειας δημοτικού οδικού δικτύου» του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, προϋπολογισμού 2.104.000,00€, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η άκρως θετική αυτή εξέλιξη αποτελεί μία εκ των δύο δεσμεύσεων του αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα κατόπιν των σθεναρών διεκδικήσεων της Δημοτικής Αρχής και των επανειλημμένων επαφών που είχε μαζί του όλο το προηγούμενο διάστημα. Τον ευχαριστούμε θερμά, όπως και τον αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη, ενώ αναμένουμε τη θετική έκβαση και για την χρηματοδότηση του πολύ σημαντικού έργου της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχείου.

Οφείλουμε, τέλος, πολλές ευχαριστίες σε όλα τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την ετοιμότητα και τη συνέπεια που επιδεικνύουν στην υποβολή προτάσεων στα προσφερόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης