Ένταξη Έργου στο Αντώνης Τρίτσης

12 Ιουλίου, 2021 14:10

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 5667/09-07-2021(ΑΔΑ:Ψ5ΑΘ46ΜΤΛ6-ΛΚΛ) απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα, εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Ψηφιοποίηση και προβολή του ιστορικού αρχείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σύρου» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με ποσό χρηματοδότησης 169.400€.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάδειξη της ιστορίας της Σύρου κατά τα επαναστατικά χρόνια, μέσω της ψηφιοποίησης και της προβολής του πολύτιμου ιστορικού αρχείου της Βιβλιοθήκης, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών, οπτικοακουστικών και διαδραστικών εφαρμογών.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Πέτσα για την καίρια συμβολή του, καθώς το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να προωθήσει περαιτέρω την τοπική ανάπτυξη μέσω της παραγωγής σημαντικού πολιτιστικού αγαθού τόσο για τη συριανή κοινωνία όσο και  για τους επισκέπτες μας. 

Γραφείο Επικοινωνίας 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης