Ένταξη Έργου ΔΕΥΑΣ στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

7 Ιουνίου, 2021 11:08

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, με την υπ’ αριθμ. 23056/2020/04-06-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6Λ1Ρ46ΜΤΛ6-Χ20), εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» η Πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα λυμάτων της ΔΕΥΑ Σύρου», στο Άξονα «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».

Αντικείμενο του έργου, προϋπολογισμού 955.150,00€, αποτελούν:

  • Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τα Αντλιοστάσια Λυμάτων.
  • Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας.
  • Η αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και η ενσωμάτωσή τους στο Κεντρικό Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού των δικτύων Λυμάτων.

Βασική επιδίωξη είναι η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου ευφυούς συστήματος ενεργειακής διαχείρισης των αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑ Σύρου, με σκοπό την ενεργειακή βελτιστοποίηση λειτουργίας τους και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ενεργειακή αναβάθμιση εξοπλισμού της  ΔΕΥΑ Σύρου είναι φιλική προς το περιβάλλον και προβλέπει την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ οι περιβαλλοντικοί στόχοι που θέτονται εναρμονίζονται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΥΠΟΕΡΓΟ 1).

Γραφείο Επικοινωνίας 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης