Ενημέρωση σε σχέση με τη διαβούλευση για τις περιοχές Natura 2000

2 Δεκεμβρίου, 2022 15:33

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Σύνταξη Προεδρικών ∆ιαταγµάτων Προστασίας και Σχεδίων ∆ιαχείρισης για τις Περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ακολουθεί διαβούλευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την προστασία της φύσης και την αρμονική ένταξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.

Η ανάδοχος εταιρεία της Μελέτης ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ η οποία έχει αναλάβει το έργο «Εκπόνηση ΕΠΜ & ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», αιτήθηκε την Παρασκευή 25/11/2022 την παραχώρηση της Αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, για την διεξαγωγή εκδήλωσης διαβούλευσης για την Πέμπτη 01/12/2022.

Την Δευτέρα 28/11/2022 στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης η παραχώρηση του σχετικού χώρου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα. Την Τρίτη 29/11/2022 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της εταιρείας με το Τμήμα Πολιτισμού, ανακοινώθηκε ότι ακυρώνουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση λόγω του ότι βρίσκονταν στην Άνδρο για αντίστοιχη διαβούλευση και υπήρχε περιορισμός χρόνου.    

Παρ’ όλα ταύτα, την Τετάρτη 30/11/2022 εστάλη από το Τμήμα Πολιτισμού η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. για την παραχώρηση της Αίθουσας στην εταιρεία ΥΛΗ για την διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2022, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Δήμαρχος με τον Σύμβουλο Περιβάλλοντος της εταιρείας ΥΛΗ, συμφωνήθηκε ότι από την εταιρεία θα του κοινοποιηθεί την Δευτέρα 05/12/2022 νέα ημερομηνία για την δια ζώσης διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης