Έναρξη εγγραφών μελών ΚΑΠΗ

9 Μαρτίου, 2022 10:52

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης ενημερώνει ότι από τη Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 ξεκινούν οι εγγραφές (νέες και ανανεώσεις)  των μελών του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)  Δήμου Σύρου -Ερμούπολης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 13654/2022 (ΦΕΚ 1011-Β-4-3-2022) προβλέπεται η συμμετοχή μόνο  ωφελούμενων οι οποίοι :
α) είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9,
β) είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης (διάρκειας 90 ημερών), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 στον υπεύθυνο που έχει οριστεί στην  δομή.

Η λειτουργία του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) θα ακολουθεί πάντα τις οδηγίες της εκάστοτε Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί μέτρων  προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 .

Τα απαραίτητα  δικαιολογητικά είναι:

—> για  νέα εγγραφή μελών στο Κ.Α.Π.Η.:

 • αίτηση εγγραφής (χορηγείται από το Κ.Α.Π.Η.)
 • φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για πολίτες που δεν κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται, επιπλέον, τίτλος από τον οποίον προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα)
 • βεβαίωση ΑΜΚΑ
 • λογαριασμός ΔΕΗ ή  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( στοv οποίο αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.)
 • εκκαθαριστικό εφορίας
 • καταβολή συνδρομής έτους 2022 (5€)

  —>για την ανανέωση  εγγραφής των  μελών στο Κ.Α.Π.Η.:
 • αίτηση εγγραφής  (χορηγείται από το Κ.Α.Π.Η.)
 • κάρτα  μέλους
 • καταβολή  συνδρομής έτους 2022   ( 5€ )

  Οι εγγραφές  θα γίνονται στο κτήριο του ΚΑΠΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (Κ. Μαρούλη και Μαυρομουστάκη 9) με την φυσική παρουσία του ωφελούμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι, για πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22810-81001 με την κα Βάσω Αντωνούδη.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: