Έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστων χώρων

17 Ιουνίου, 2022 14:39

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας των δημοτικών υπηρεσιών με τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης και πριν την διενέργεια ελέγχων από την Επιτροπή Ελέγχου Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων, παρακαλούμε στην περίπτωση που έως σήμερα δεν έχετε φροντίσει για την έκδοση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, να υποβάλετε σχετικό αίτημα στο Τμήμα Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Επιχειρηματία (τηλ: 22813-60925 πρωτευόντως και 22813-60924 δευτερευόντως).

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η καταβολή του ποσού που αφορά το τέλος χρήσης κοινόχρηστου γίνεται εφάπαξ. Κατ’ εξαίρεση, για τα ποσά που υπερβαίνουν τα 100,00€ και μόνο εφόσον η αίτηση έχει κατατεθεί μέχρι 30-06-2022 είναι δυνατή η καταβολή του 30% του ποσού και η εξόφληση του τέλους σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι σε τυχόν έλεγχο από την Αστυνομία ή την Επιτροπή Ελέγχου Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων θα επιβληθούν εκτός από το ανάλογο τέλος κατάληψης κοινοχρήστου και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: