Εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στην Ποσειδωνία

5 Ιουλίου, 2022 14:48

Υπεγράφη σήμερα Τρίτη 5/7/2022, μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΣ κ.Ανδρέα Γιαλόγλου και του κ. Ορφέα Μαυρίκιου, εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας «WATERA ΑΒΕΕ» η σύμβαση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης Ποσειδωνίας δυναμικότητας 600m3/ημέρα» ποσού 494.574 €, παρουσία του Δημάρχου κ. Νίκου Λειβαδάρα και του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ κ. Γεώργιου Βακόνδιου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φορητής προκατασκευασμένης εντός δύο containers (12 μέτρων) έκαστο, μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 600 m3/ημέρα πόσιμου νερού. Η μονάδα, θα λειτουργεί με τη μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.Ο.), και θα καλύπτει τις ανάγκες υδροδότησης με πόσιμο νερό των οικισμών Ποσειδωνίας, Φοίνικα και Βήσσα της νήσου Σύρου. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού μέσης τάσης, ισχύος 630 KVA καθώς και η σύνδεσή του με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει συνολική διάρκεια 4 μήνες, από σήμερα.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης