Δηλώσεις Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης για τη Διαβούλευση επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την Απάνω Μεριά

14 Δεκεμβρίου, 2022 9:57

Ακολουθούν δηλώσεις του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης κ. Νικόλαου Λειβαδάρα:

«Κατόπιν της αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαβούλευσης επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης της Απάνω Μεριάς, ενημερώνω τους συμπολίτες μου ότι:

  • Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος, εάν προηγουμένως δεν ενημερωθούν αναλυτικά οι πολίτες και εισακουστούν οι απόψεις τους.
  • Δεν θα γίνει αποδεκτό κανενός είδους εκβιαστικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθότι οι τοπικές αρχές και οι πολίτες δεν είχαν ενημερωθεί σε κανένα πιο πρώιμο στάδιο εκπόνησης της μελέτης. Ως Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος της ΠΕΔ Κυκλάδων, πρόκειται να συγκαλέσω σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και τους υπόλοιπους Δημάρχους των νησιών των Κυκλάδων, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκές χρονικό διάστημα για τον σκοπό αυτό.
  • Ο Δήμος, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δημότες θα καταρτίσει πρόταση, την οποία και θα διαβιβάσει στους μελετητές, προκειμένου να αρθούν οι στρεβλώσεις που προτείνονται με τη μελέτη.

Προτεραιότητά μας είναι η προάσπιση με κάθε μέσο των ιδοκτησιακών δικαιωμάτων και των θιγόμενων συμφερόντων των συμπολιτών  μας.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης