Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου

20 Δεκεμβρίου, 2022 14:25

Ανοικτό διαγωνισμό διενεργεί ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου. Υποέργο 1: Αναβάθμιση και βελτίωση Υποδομών», συνολικού προϋπολογισμού 583.626,62, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με ημερομηνία λήξης των προσφορών έως τη Δευτέρα 09/01/2023 και ώρα 14:00. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η πράξη, στην οποία συμμετέχουν ο Δήμος Σύρου — Ερμούπολης, ως Κύριος Δικαιούχος, και ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου, ως Συνδικαιούχος,αφορά στη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην Ερμούπολη και αποτελείται από το υποέργο Ι (YE 1), το οποίο περιλαμβάνει:

1.1. Αναβάθμιση και Βελτίωση Υποδομών.

1.1.Α. Κατασκευή Ραμπών και Οδεύσεων Τυφλών — Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων.
1.1.Β. Αναβάθμιση οδοφωτισμού — Εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων.

1.2. Προμήθεια Συστημάτων Αστικού Εξοπλισμού.

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στο κέντρο της Ερμούπολης και αποτελείται από ένα σύνολο οδών με έντονη εμπορική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις οδούς: α. Θυμάτων Σπερχειού, β. Πρωτοπαπαδάκη, γ. Βικέλα, δ. Σταματίου Πρωίου, ε. Χίου, στ. Πετροκοκκίνου, ζ. Τιμ. Αμπελά, η. Ελ. Βενιζέλου, καθώς και την  Πλατεία Άννης Κουτσοδόντη.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης