Διαβούλευση επί των προτάσεων της ΕΠΜ για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000

7 Δεκεμβρίου, 2022 15:40

Στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Σύνταξη Προεδρικών ∆ιαταγµάτων Προστασίας και Σχεδίων ∆ιαχείρισης για τις Περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διοργανώνεται υβριδική ημερίδα µε θέμα «∆ιαβούλευση επί των προτάσεων της ΕΠΜ για τις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέας-Κύθνου, Μήλου», την Πέμπτη 08/12/2022 και ώρα 11:00.

Για να λάβετε τα στοιχεία για τη σύνδεσή σας στην ημερίδα μέσω της πλατφόρμας Zoom, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής

Για τη διευκόλυνση της ροής της ημερίδας, θα είναι εφικτή η υποβολή σχολίων γραπτώς μέσω της σχετικής δυνατότητας που προσφέρει η πλατφόρμα Zoom. Τα σχόλια θα μεταφέρονται προφορικά από το συντονιστή προς απάντησή τους από το πάνελ. Αν προτίθεστε να πάρετε τον λόγο προφορικά, παρακαλούμε, για τεχνικούς λόγους (έλεγχο της σύνδεσής σας κλπ.), να ενημερώσετε εκ των προτέρων στο email diavoulefsi@sympraxis.eu. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μπορείτε να ζητήσετε τον λόγο, χρησιμοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας της πλατφόρμας Zoom.

Η παρακολούθηση της διαβούλευσης είναι δυνατή μέσω ζωντανής αναμετάδοσης στο Facebook και το YouTube

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Μελέτη είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για να υποβάλετε τα σχόλια σας στην ιστοσελίδα δημόσιας διαβούλευσης του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000/ΕΠΜ 8α: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου Αιγαίου (μέρους)», πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση της ημερίδας:  (+30) 210 3005019 , diavoulefsi@sympraxis.eu

Υπενθυμίζουμε ότι, για τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 κατά τις ώρες 15:00 – 18:00, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης διαβούλευση στην αίθουσα της Παιδικής Βιβλιοθήκης στο ισόγειο του Δημαρχείου.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης